ความดันโลหิตสูงเรียกว่าพยาธิวิทยาที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความดันโลหิตสูงกว่า 130/90 มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของอวัยวะภายในเช่นเดียวกับการละเมิดความเป็นอยู่ของมนุษย์ โรคนี้มีความก้าวหน้าในธรรมชาติ

ในส่วนนี้จะให้รายละเอียดของยาเสพติดที่ทันสมัยเพื่อทำให้ปกติความดันโลหิตและป้องกันโรคหัวใจ